Bokningsvillkor


Bokningsvillkor

Gällande boende och hyra av lokaler på Bergs Gård och Tyvudden Gård i Trosa kommun.
Betalning görs till vårt bankgiro alternativt till vårt iban nummer för utländska gäster.
Genom betalningen godkänner gästen våra bokningsvillkor.
Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av bröllop och fest. Dessa får man ta del av vid avtalsskrivning.

Mer än 60 dagar till ankomst
Anmälningsavgiften, 25% av hyra boende och lokal betalas senast 15 dagar efter bokningsstillfället. Slutlikviden betalas 60 dagar innan ankomst.

Mellan 59-16 dagar till ankomst
Allt betalas inom 15 dagar.

15 – 0 dagar till ankomst
Allt betalas senast bokningsdagen .

Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka boende/lokal måste gästen vara 25 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet/ nyttja lokalen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/lokalen.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga boende. Vid bröllop kommer vi överens om tider separat. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet/lokalerna och dess inventarier. Om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet/lokalen, varit vårdslös debiterar vi avgift enligt nedan alternativt söger upp avtalet med omedelbar verkan. Överträdelser av bestämmelser om rökförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet/lokalen till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen ska grovstäda ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna som finns i huspärmen. Om detta inte iakttas kommer hyresvärden att debitera en avgift på 2000 SEK. Likaså ska den sophantering och sopsortering följas som finns på Bergs Gård och Tyvudden gård. Samtliga flaskor, glas, burkar tas med av gästen. Brännmaterial och övrigt sorteringsbart material tas med till närmaste återvinningsstaion. I de gröna sopkärlen skall enbart hushållssopor slängas. Sker inte sophanteringen enligt instruktion har vi rätt att ta ut en avgift på 1000 SEK samt timpenning på 500 SEK.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift på 2000 SEK för låsbyte. Gästen är skyldig att boka slutstädning före ankomst. Slutstädning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet/lokalen eller dess område eller om boendet/lokalen används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet/ lämna lokalen utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hyresvärden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet/lokalen och avlägsna gästens tillhörigheter.

Hyresvärden ansvarar inte för kvarglömda saker.

Vad gäller om gästen vill avboka/omboka?
Gästen kan avboka/omboka muntligen eller skriftligen till Bergs Gård/ Tyvudden Gård. Vi accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Hyresvärden är skyldig att bekräfta Gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning/ändringar är Hyresvärden berättigad att ta ut en expeditionsavgift på 200 SEK.

Avbokning av boende
För boende/lokal som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller Hyresvärden anmälningsavgift och en expeditionsavgift på 200 SEK.
För boende/lokal som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller Bergs Gård 100 % av kostnaden för boendet/lokalen.

Avbokningsregler konferens

Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst.

Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 25 %, närmare än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, närmare än 2 veckor innan ankomst 75 % och 1 vecka innan ankomst med 100 % av beställningens värde.

Allmänna villkor, se visita.se.

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
610 75 Västerljung

Telefon: 070-4954932
E-post: info@bergsgardtrosa.se


Mark & Bygg verksamhet samt MTB-leder Magnus 070-5126273
Rum, Bröllop, Konferens, Köttbod, Lantbruk samt Ekonomifrågor Frida 070-4954932