Bokningsvillkor


Bokningsvillkor

Gällande semesterboende på Bergs Gård och Tyvudden Gård i Trosa kommun.
Betalning görs till vårt BG.
Genom betalningen godkänner gästen våra bokningsvillkor.

Mer än 60 dagar till ankomst
Anmälningsavgiften, 25% av boendepriset betalas senast 12 dagar efter bokningsstillfället. Slutlikviden betalas 60 dagar innan ankomst.

Mellan 59-13 dagar till ankomst
Allt betalas inom 12 dagar.

12 – 0 dagar till ankomst
Allt betalas senast bokningsdagen .

Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka boende måste gästen vara 20 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 20 år för att bo i boendet. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga boende. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rökförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen ska grovstäda ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer hyresvärden att debitera en avgift på 2000 SEK.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift på 2 000 SEK för låsbyte. Gästen är skyldig att boka slutstädning före ankomst. Slutstädning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hyresvärden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Hyresvärden ansvarar inte för kvarglömda saker.

Vad gäller om gästen vill avboka/omboka?
Gästen kan avboka/omboka muntligen eller skriftligen till Bergs Gård. Vi accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Bergs Gård är skyldig att bekräfta Gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning/ändringar är Bergs Gård berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 195 SEK.

Avbokning av boende
För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller Bergs Gård anmälningsavgift och en expeditionsavgift på 195 SEK.
För boende som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller Bergs Gård 100 % av kostnaden för boendet.

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
610 75 Västerljung

Telefon: Frida 070-4954932 Magnus 070-5126273
E-post: info@bergsgardtrosa.se


Mark & Bygg verksamhet samt MTB-leder Magnus 070-5126273
Rum, Bröllop, Konferens, Köttbod, Lantbruk samt Ekonomifrågor Frida 070-4954932